...pokud víte co tím myslím :)

Chemtrails deník

Tento deník měl sloužit k zaznamenávání informací o obloze v ČR. Jak už název napovídá, měl být zaměřen na fenomén chemtrails. Kladl si za cíl ukázat souvislosti mezi chemtrails a možným ovlivňováním počasí.

Uživatelé z různých měst v ČR by nejlépe každý den přispívali údaji o stavu počasí a oblohy - zda jsou vidět chemtrails, mraky, déšť a podobně. Z toho by se následně generovaly různé grafy a vyvozovaly souvislosti. Další možností by bylo přidávat fotky, diskutovat a podobně.

Projekt nebyl uveden do provozu.

Aktuální projekty Podporované projekty Připravované projekty Mrtvé projekty
Podpořte mou práci:

© 2009-2019 Robert Pösel