...pokud víte co tím myslím :)

Programy

Zde naleznete informace o mnou vytvořených programech.

Některé průběžně vyvíjím, zatímco jiné jsou zde uvedeny jen pro úplnost. Samozřejmě by ale měly všechny stále fungovat a mít co nabídnout.

Většinou jsou psány v Delphi 7, tím pádem fungují ve většině verzí systému Windows. Jiné operační systémy však nejsou podporpovány. Na Linuxu je ale můžete, většinou bez problémů, rozjet přes Wine.

Pokud není uvedeno jinak, všechny programy jsou poskytovány zdarma jako freeware a tak jak jsou - bez žádných záruk a náhrad. Uživatel je používá na vlastní riziko a odpovědnost.

© 2009-2020 Robert Pösel