...pokud víte co tím myslím :)

Zobrazit komentáře ↵

Charta Svobodného Světa

Charta Svobodného Světa představuje principy, které mají potenciál zlepšit život na Zemi pro celé lidstvo, vymýtit chudobu a chamtivost a urychlit pokrok.

Těchto deset krátkých principů, které nejsou ani politicky ani nábožensky zaměřené, může vytvořit základy nového pokročilého společenství, které nepoužívá žádné peníze a je svobodné, spravedlivé a udržitelné. Tyto principy jsou založeny čistě na přírodě, zdravém rozumu a společném přežití.

Charta Svobodného Světa je nyní široce zvažovaným logickým východiskem z upadajícího mechanismu dnešní společnosti a přirozeným krokem v našem vývoji.

Přečtěte si více na FreeWorldCharter.org.

Komentáře Zobrazit komentáře ↵

Aktuální projekty Podporované projekty Připravované projekty Mrtvé projekty
Podpořte mou práci:

© 2009-2019 Robert Pösel